Ghost Of A Rose – Blackmore's Night (Điệu Valse) – Hợp âm Em – Blackmore's Night,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ghost Of A Rose.
Tác giả: Blackmore's Night
Điệu nhạc: Điệu Valse
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Blackmore's Night,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: