Can't Take My Eyes Off You – NA (Bossa Nova) – Hợp âm C – Frankie Valli,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Can't Take My Eyes Off You.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Bossa Nova
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Frankie Valli,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: