Poupée De cire, Poupée De Son – France Gall – Hợp âm Em – France Gall,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Poupée De cire, Poupée De Son.
Tác giả: France Gall
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: France Gall,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Samba mambo – Nhạc Pháp (chọn điệu) – Hợp âm Em – France Gall,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Samba mambo.
Tác giả: Nhạc Pháp
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: France Gall,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Poupée De Cire, Poupée De Son – Serge Gainsbourg (Điệu Ballad) – Hợp âm E – France Gall,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Poupée De Cire, Poupée De Son.
Tác giả: Serge Gainsbourg
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: France Gall,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: