Words (F.R David) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Words
Tác giả: F.R David
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Words Don't Come Easy – NA (chọn điệu) – Hợp âm C – F.R. David,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Words Don't Come Easy.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: F.R. David,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: