Đường vào tình sử – Đinh Hùng , Trọng Khương (chọn điệu) – Hợp âm Em – Nhật Trường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đường vào tình sử.
Tác giả: Đinh Hùng , Trọng Khương
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Nhật Trường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đường vào tình sử


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đường vào tình sử Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) b Khi [Em] tôi ngồi [Bm] xuống ở bên [Em] em Giở [Bm] tập thư [D] xưa đọc trước [Bm] đèn [Em] Vẫn ngọn đèn [C] mờ, trang giấy [Am] lạnh …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: