Quá khứ anh chẳng thể quên – Dương Minh Tuấn (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Dương Minh Tuấn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Quá khứ anh chẳng thể quên.
Tác giả: Dương Minh Tuấn
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Dương Minh Tuấn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đừng Gọi Cho Anh Nữa – Mai Fin (chọn điệu) – Hợp âm Em – Dương Minh Tuấn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đừng Gọi Cho Anh Nữa.
Tác giả: Mai Fin
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Dương Minh Tuấn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em Ơi Anh Phải Làm Sao – DC Tâm (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Dương Minh Tuấn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Em Ơi Anh Phải Làm Sao.
Tác giả: DC Tâm
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Dương Minh Tuấn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: