Dưới trời dĩ vãng – Đynh Trầm Ca (chọn điệu) – Hợp âm Em – Ngọc Sơn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dưới trời dĩ vãng.
Tác giả: Đynh Trầm Ca
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Ngọc Sơn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: