Dừng lại thôi – Xi Chinnie , Thanh Bình (chọn điệu) – Hợp âm G – Xi Chinnie,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dừng lại thôi.
Tác giả: Xi Chinnie , Thanh Bình
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Xi Chinnie,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: