Lúc mới yêu (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lúc mới yêu
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giận anh (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giận anh
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có những khi một mình (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có những khi một mình
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bóng mây đời tôi (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bóng mây đời tôi
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có bao giờ (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có bao giờ
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có nhau trọn đời (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có nhau trọn đời
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giấc mơ chỉ là giấc mơ (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giấc mơ chỉ là giấc mơ
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê xa (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê xa
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sầu khúc mùa đông (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sầu khúc mùa đông
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cho em một lần yêu (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cho em một lần yêu
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mong manh tình về (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mong manh tình về
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Katy katy (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Katy katy
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giờ em đã biết (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giờ em đã biết
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nắng có còn xuân (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nắng có còn xuân
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Yêu thương mong manh (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Yêu thương mong manh
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ước mơ trong đời (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ước mơ trong đời
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khi giấc mơ về (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khi giấc mơ về
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nếu như (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nếu như
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh sẽ nhớ mãi (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh sẽ nhớ mãi
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có quên được đâu (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có quên được đâu
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ta chẳng còn ai (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ta chẳng còn ai
Tác giả: Đức Trí
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gửi Lại Hôm Qua – Đức Trí – Hợp âm Em – Bằng Kiều,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Gửi Lại Hôm Qua.
Tác giả: Đức Trí
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Bằng Kiều,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lối thu em về – Đức Trí – Hợp âm E – Văn Mai Hương, Quốc Thiên,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lối thu em về.
Tác giả: Đức Trí
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Văn Mai Hương, Quốc Thiên,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngỡ Như – Đức Trí – Hợp âm Em – Vy Vy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ngỡ Như.
Tác giả: Đức Trí
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Vy Vy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hoa Nắng Tôi – Đức Trí – Hợp âm Am – Thùy Chi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hoa Nắng Tôi.
Tác giả: Đức Trí
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Thùy Chi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: