Đưa Em Vào Hạ – Trầm Tử Thiêng (Điệu Bollero) – Hợp âm Em – Duy Khánh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đưa Em Vào Hạ.
Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Duy Khánh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: