Don't You Go – Vũ Cát Tường (Điệu Chachacha) – Hợp âm D – Vũ Cát Tường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Don't You Go.
Tác giả: Vũ Cát Tường
Điệu nhạc: Điệu Chachacha
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Vũ Cát Tường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: