Đồng Chí – Chính Hữu (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Việt Johan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đồng Chí.
Tác giả: Chính Hữu
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Việt Johan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: