Đôi tay vô tình – Lê Chí Trung (chọn điệu) – Hợp âm Em – Ưng Hoàng Phúc,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đôi tay vô tình.
Tác giả: Lê Chí Trung
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Ưng Hoàng Phúc,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: