Đời không như là mơ – Trầm Tử Thiêng (chọn điệu) – Hợp âm Am – Trúc Linh, Trúc Lam,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đời không như là mơ.
Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Trúc Linh, Trúc Lam,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: