ĐOÀN TÀU NHỎ XÍU – Mộng Lân


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: ĐOÀN TÀU NHỎ XÍU Sáng tác: Mộng Lân Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm ĐOÀN TÀU NHỎ XÍU   [F] Xịch, xịch, xịch [C] Một đoàn tàu [F] nhỏ tí xíu bước mau [C] mau Người đi đầu là …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: