I Do (Tôi Đồng Ý) – NA (Điệu Rhumba) – Hợp âm C – Đinh Quốc Anh Huy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

I Do (Tôi Đồng Ý).
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Rhumba
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Đinh Quốc Anh Huy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: