Đi Từ Phía Mưa – Tiên Cookie (Điệu Ballad) – Hợp âm Dm – Tiên Cookie,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đi Từ Phía Mưa.
Tác giả: Tiên Cookie
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Tiên Cookie,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: