Đêm Thương Nhớ – Mai Nguyễn (chọn điệu) – Hợp âm Am – Gia Huy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đêm Thương Nhớ.
Tác giả: Mai Nguyễn
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Gia Huy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: