Đêm Tàn – Wowy (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Wowy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đêm Tàn.
Tác giả: Wowy
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Wowy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: