Dấu Chấm Hết – Nguyên Chấn Phong – Nguyên Chấn Phong (Điệu Ballad) – Hợp âm Dm – Lâm Vũ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dấu Chấm Hết – Nguyên Chấn Phong.
Tác giả: Nguyên Chấn Phong
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Lâm Vũ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: