Dấu Chấm Hết – Minh Khang – Minh Khang (chọn điệu) – Hợp âm Am – Thiên Trường, Địa Hải,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dấu Chấm Hết – Minh Khang.
Tác giả: Minh Khang
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Thiên Trường, Địa Hải,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: