Dấu Ấn Tình Yêu – Nguyễn Hồng Ân (Điệu Ballad) – Hợp âm Dm – Xuân Đường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dấu Ấn Tình Yêu.
Tác giả: Nguyễn Hồng Ân
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Xuân Đường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: