Đánh mất em –


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đánh mất em Ca sỹ: Điệu: Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) [Em] [D] [G] Này em có thấu anh đang mỏi mệt [C] Ngần ấy năm [D] [G] Một giây anh vẫn không ngừng nhớ em [Em] [D] [C] Từ …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: