Pompeii – Dan Smith (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Bastille,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Pompeii.
Tác giả: Dan Smith
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Bastille,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: