DẠ KHÚC – Lê Hựu Hà


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: DẠ KHÚC Sáng tác: Lê Hựu Hà Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm DẠ KHÚC [G] Tình đã như mùa [Cm] thu Ngày [Fm] qua tưởng như trong cơn mộng [G] du Hạnh [Fm] phúc những thuở ấy nay …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: