Đã Bao Lâu Rồi – Anh Khang (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Anh Khang,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đã Bao Lâu Rồi.
Tác giả: Anh Khang
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Anh Khang,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: