Chuyện Tình Yêu – Nhạc Nước Ngoài (Điệu Chachacha) – Hợp âm Dm – Bằng Kiều,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chuyện Tình Yêu.
Tác giả: Nhạc Nước Ngoài
Điệu nhạc: Điệu Chachacha
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Bằng Kiều,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: