Young – TFBOYS – TFBOYS (Điệu Slow) – Hợp âm C – TFBOYS,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Young – TFBOYS.
Tác giả: TFBOYS
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: TFBOYS,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: