You shot a hole in my soul (nhạc Dieter Bohlen, thơ Dieter Bohlen) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: You shot a hole in my soul
Tác giả: nhạc Dieter Bohlen, thơ Dieter Bohlen
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: