Yêu Người Tôi Yêu (Yêu Người Tôi Đã Yêu) – Nhạc Ngoại Lời Việt (Điệu Ballad) – Hợp âm D – Nguyễn Đình Vũ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Yêu Người Tôi Yêu (Yêu Người Tôi Đã Yêu).
Tác giả: Nhạc Ngoại Lời Việt
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Đình Vũ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: