Without saying (Nhạc Hàn Quốc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Without saying
Tác giả: Nhạc Hàn Quốc
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: