VỀ ĐÂY NGHE EM – Trần Quang Lộc


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: VỀ ĐÂY NGHE EM Sáng tác: Trần Quang Lộc Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm VỀ ĐÂY NGHE EM Hợp âm dạo (Elvis Phương): [F] | [Am] | [Bb] [C] | [F] | [Bb] | [Bb] | [C] | [Am] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: