Vàng Lối – Võ Vĩnh Thuận (chọn điệu) – Hợp âm Em – Kim Khánh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Vàng Lối.
Tác giả: Võ Vĩnh Thuận
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Kim Khánh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: