Unsteady (Me Before You Original Sound Track) – X Ambassadors (Điệu Ballad) – Hợp âm Bm – X Ambassadors,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Unsteady (Me Before You Original Sound Track).
Tác giả: X Ambassadors
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Bm
Ca sỹ trình bày: X Ambassadors,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: