Trong tầm mắt đời (Tú Nhi – năm: 1968) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trong tầm mắt đời
Tác giả: Tú Nhi – năm: 1968
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trong Tầm Mắt Đời – Tú Nhi (Điệu Bollero) – Hợp âm Am – Đan Nguyên,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trong Tầm Mắt Đời.
Tác giả: Tú Nhi
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Đan Nguyên,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: