Tròn thương (Thanh Phong) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tròn thương
Tác giả: Thanh Phong
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: