Trại Giam Đồng Phú – Tùng Chùa (Điệu Bollero) – Hợp âm Dm – Tùng Chùa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trại Giam Đồng Phú.
Tác giả: Tùng Chùa
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Tùng Chùa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: