Trà hoa nữ (Trần Thiện Thanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trà hoa nữ
Tác giả: Trần Thiện Thanh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: