Tôi Đi Tìm Tôi – Tự Do – Nguyễn Niệm (chọn điệu) – Hợp âm Am – TỰ DO,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tôi Đi Tìm Tôi – Tự Do.
Tác giả: Nguyễn Niệm
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: TỰ DO,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: