Tình yêu là chó hay là bò (사랑은 개나소나) (nhạc 로빈, thơ 송재정외) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình yêu là chó hay là bò (사랑은 개나소나)
Tác giả: nhạc 로빈, thơ 송재정외
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: