Tình Yêu Đà Nẵng – Trần Ái Nghĩa (chọn điệu) – Hợp âm Am – Nguyễn Ngọc Anh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Yêu Đà Nẵng.
Tác giả: Trần Ái Nghĩa
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Ngọc Anh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: