Tình yêu bên suối (Thế Song) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình yêu bên suối
Tác giả: Thế Song
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: