Tình nồng cháy (Over and over) (Nhạc Ngoại – Lời Việt: Anh Bằng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình nồng cháy (Over and over)
Tác giả: Nhạc Ngoại – Lời Việt: Anh Bằng
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình Nồng Cháy (Over And Over) – Nhạc Ngoại Lời Việt (Điệu Valse) – Hợp âm Am – Hương Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Nồng Cháy (Over And Over).
Tác giả: Nhạc Ngoại Lời Việt
Điệu nhạc: Điệu Valse
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Hương Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: