Tình khúc cuối (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình khúc cuối
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: