Tình Em Mùa Xuân – Trường Huy (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Lam Trường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Em Mùa Xuân.
Tác giả: Trường Huy
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Lam Trường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: