Time In A Bottle ( X-men: The Day Future Past Ost ) – Jim Croce (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Jim Croce,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Time In A Bottle ( X-men: The Day Future Past Ost ).
Tác giả: Jim Croce
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Jim Croce,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: