Tiếng đàn bầu (nhạc Nguyễn Đình Phúc, thơ Lữ Giang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tiếng đàn bầu
Tác giả: nhạc Nguyễn Đình Phúc, thơ Lữ Giang
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: