Thương mãi một dòng sông (Đynh Trầm Ca) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thương mãi một dòng sông
Tác giả: Đynh Trầm Ca
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: