Thành đô ơi giã biệt (Thúc Đăng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thành đô ơi giã biệt
Tác giả: Thúc Đăng
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: