Thà đừng quen nhau (Tấn An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thà đừng quen nhau
Tác giả: Tấn An
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: